Harta un dalībnieki | Misijanulle.lv
Mūsu misija
“0” Negadījumu
Lai katrs atgriežas
mājās sveiks un
vesels

INICIATĪVAS "MISIJA NULLE" HARTA

Misija Nulle nosprauž vienotu mērķi – padarīt veselību un drošību par uzņēmuma prioritārajām vērtībām gan ikvienā pamatdarbības posmā, gan mijiedarbībā ar sabiedrību.

Misijas Nulle harta ir brīvprātīga apņemšanās ieviest un ievērot uzņēmējdarbības principus, kuru centrā ir cilvēks, tā veselība un drošība.


MISIJAS NULLE MĒRĶU SASNIEGŠANAI APŅEMAMIES:

 • Veidot un uzturēt uzņēmuma kultūru, kurā veselība un drošība ir viena no svarīgākajām uzņēmuma prioritātēm.
 • Publiski noteikt nulli negadījumu kā ikgadējo uzņēmuma mērķi darba aizsardzībā.
 • Veidot un uzturēt drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi, ievērojot normatīvos aktus, un tiekties uz augstākiem standartiem. 
 • Visus darbiniekus izglītot un iesaistīt uzņēmuma drošas darba vides veidošanā.
 • Nodrošināt normatīvo aktu prasību izpildi un regulāru uzraudzību nodarbinātības un darba aizsardzības jomā, regulāri par tām informējot darbiniekus.
 • Veidot dialogu un sadarboties ar darbiniekiem, piegādātājiem, klientiem un citām ieinteresētajām pusēm, lai, īstenojot labas prakses, kopīgi sasniegtu augstus drošības standartus.
 • Pastāvīgi pilnveidot darba metodes un procesus veselības aizsardzības un darba drošības jomā.
 • Neslēpt un izmeklēt ikvienu notikušu vai gandrīz notikušu nelaimes gadījumu ar mērķi uzlabot darba vidi un novērst negadījumu atkārtošanos.
 • Ieviest un uzturēt uzņēmumā praktisku risku ziņošanas sistēmu.
 • Realizēt Misijas Nulle informatīvās kampaņas un aktivitātes.
 • Kopā ar citiem hartas parakstītājiem atklāti runāt par aktuālo situāciju, izaicinājumiem un sasniegumiem drošības jomā, vienlaikus saglabājot konfidencialitāti attiecībā uz sensitīvu informāciju.
 • Organizēt savstarpējas pieredzes apmaiņas vizītes un piedalīties tajās.
 • Līdzdarboties Misijas Nulle satura veidošanā un regulāri piedalīties aktivitātēs.
 • Labticīgi īstenot Misijas Nulle apņemšanās un būt par atbalstu un iedrošinātāju citiem uzņēmumiem un darbiniekiem, kuri vēlas uzlabot veselības aizsardzības un darba drošības standartus.
 • Ar savu darbību nepieļaut aktivitātes, kas ir pretrunā ar Misijas Nulle sasniedzamajiem mērķiem.
 • Informēt darbiniekus un sadarbības partnerus par pievienošanos iniciatīvai "Misija Nulle" un tās aktivitātēm.


DARBA DEVĒJI, KAS PARAKSTĪJUŠI HARTU:

2022. gada 28. aprīlī - 

 • "Augstsprieguma tīkls" AS
 • Dace Jakimova IK
 • "LATVENERGO" AS
 • Latvijas Darba devēju konfederācija
 • Rīgas Tehniskā universitāte
 • "Sadales tīkls" AS
 • SCHWENK Latvija SIA
 • "Silkeborg Spaantagning Baltic" SIA
 • "Starptautiskā lidosta "Rīga"" VAS
 • "Swedbank" AS
 • Valsts darba inspekcija
 • "Valsts nekustamie īpašumi" VAS
 • ""Ventspils nafta" termināls" SIA

2022. gada 28. jūnijā - 

 • Bonava Latvija SIA
 • AS "Būvuzņēmums Restaurators"
 • AS "Cēsu alus"
 • SIA "Darba Aizsardzības Eksperts"
 • SIA Gren Latvijā
 • VAS "Latvijas Autoceļu uzturētājs"
 • SIA Liepājas RAS
 • AS "Rīgas siltums"
 • SIA "Sunstar Group"
 • SIA "Mittech"
 • SIA "Sunstar Academy"
 • SIA "Optiv"
 • Safe ME SIA
 • Trelleborg Wheel Systems Liepāja LSEZ SIA
Dalībnieki
Silkeborg
Sadales tīkls
Latvenergo
Lidosta Rīga
SCHWENK Latvija
LDDK
Valsts darba inspekcija
Valsts nekustamie īpašumi
Rīgas Tehniskā universitāte
Augstsprieguma tīkls
Ventspils nafta termināls (VNT)
Swedbank
Bonava
Būvuzņēmums Restaurators
Cēsu alus
Gren Latvijā
Darba Aizsardzības Eksperts
Latvijas Autoceļu uzturētājs
Liepājas RAS
Rīgas Siltums
Trelleborg Wheel Systems Liepaja
Sunstar Group
Sunstar Academy
Miitech
Optiv
Safe ME SIA